Over ons

Jouw plan, onze experten

Voor Start SOON slaan 3 organisaties de handen in elkaar om je optimaal te begeleiden naar jouw sociale onderneming.

We stellen je graag de partners voor, het team en onze externe experten. Aangenaam!

Partners

Start SOON is een initiatief van Hefboom vzw, Sociale Innovatiefabriek en Möbius dat vanaf september 2020 van start gaat. Dit doen we in opdracht van het Departement WSE. We geven je graag achtergrondinfo over onze organisaties:

Hefboom

Hefboom bouwt al 35 jaar in Vlaanderen en Brussel mee aan een sociale en duurzame samenleving. Sinds haar ontstaan werkt Hefboom nauw samen met organisaties en bedrijven die zich inzetten voor een betere integratie en participatie van mensen uit kansengroepen. Ook voor organisaties en bedrijven die de sociale en maatschappelijke problemen aanpakken of met het milieu begaan zijn, is Hefboom een vaste waarde. Hefboom heeft dan ook veel knowhow en ervaring opgebouwd om startende sociale ondernemers bij te staan in de ontwikkeling van hun sociaal ondernemersidee tot een sociale onderneming. Er is ook veel expertise op het vlak van diverse financieringsmogelijkheden om jouw sociale onderneming op een duurzame manier in de wereld te zetten. Hefboom is zelf ook een coöperatieve vennootschap en onderhoudt warme contacten met andere coöperatieve ondernemingen.

Sociale InnovatieFabriek

De Sociale InnovatieFabriek is de referentie voor sociale innovatie en sociaal ondernemerschap. De organisatie ondersteunt bij het opzetten of opschalen van innovatieve oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen. Sociaal innovatoren en sociaal ondernemers kunnen er terecht voor een waaier aan workshops en netwerkmogelijkheden met peers en kansengevers

Möbius

Möbius creëert een omgeving waarin buitengewone mensen buitengewone resultaten neerzetten met een positieve, maatschappelijk-relevante impact. Wij helpen je om duurzaam en circulair ondernemen in jouw bedrijf tot leven te brengen en bereiden je zo voor op de toekomst. Het is de passie van Möbius om strategische uitdagingen te begrijpen, de beste duurzame bedrijfsoplossingen te ontwerpen en te implementeren en bruggen te bouwen tussen mensen en organisaties. Möbius ontwikkelt, promoot en ondersteunt baanbrekende innovaties.


Team

We stellen je graag ons team voor dat je met veel kunde en enthousiasme zal begeleiden.

Rudi Ceunen

Hefboom
Rudi is altijd gefascineerd geweest door ondernemen en financiën, en dat is de rode draad in zijn carrière. Het financieel management in sociale economiebedrijven en organisaties is zijn grootste bekommernis en wil hij op een hoger niveau tillen omdat hij overtuigd is dat een gezonde financiële structuur de basis is van goed sociaal ondernemerschap. Als ex-ondernemer kent hij de ondernemerswereld, kent hij de geplogenheden en bekommernissen van ondernemers. Hij weet de sterke en zwakke punten te vinden en kan dan ook zorgen voor de nodige bijsturingen. Rudi is coördinator van Start SOON.

Valérie Carrette

Hefboom
Valérie is geboeid door de innoverende kracht van sociale en duurzame ondernemersideeën. Sociaal ondernemers zijn echte changemakers met een maatschappelijke missie waarin ze economische, sociale en ecologische doelstellingen met elkaar verzoenen. Daar zal Valérie in samenwerking met haar collega’s startende sociaal ondernemers ook op uitdagen. Valérie is geïnteresseerd in de ontwikkeling van nieuwe business modellen en in innovatieve manieren om de maatschappelijke impact van een sociale onderneming in beeld te brengen. Ze maakt deel uit van verschillende communities of practice van leidinggevenden en sociaal ondernemers die werken en leven vanuit hun passie en talent. Deze communities zijn opgezet om elkaar via coaching te ondersteunen.

Tom Wouters

Hefboom
Als leidinggevende in zowel kleine als grote sociale ondernemingen deed Tom heel wat praktijkervaring op over het werken aan sociale en duurzame doelstellingen. Die missie waarmaken kon echter niet zonder gezonde en verantwoorde bedrijfsvoering.  De kennis en ervaring uit de praktijk neemt hij nu mee naar zijn grote passie om individuen en groepen te begeleiden om maatschappelijke meerwaarde te creëren. In dit traject neemt Tom vooral de rol op van procesbegeleider, facilitator en coach.

Anja Mackelberg

Hefboom
Anja heeft na  een carrière van 27 jaar in Finance bij een internationaal nutsbedrijf er heel bewust voor gekozen om haar loopbaan een totaal andere wending te geven begin 2019 door aan te slag te gaan bij Hefboom als Senior krediet consulent. Op die manier wil ze haar steentje bijdragen – via kredietverlening en financiële ondersteuning van sociale en non profit organisaties – aan projecten met maatschappelijke en sociale impact.

Lore Beckers

Hefboom
Lore heeft altijd veel interesse getoond hoe economie een sociale toegevoegde waarde kan creëren op een ethische en duurzame manier. Hierdoor studeerde ze Economische Wetenschappen aan de KU Leuven. Daarna deed ze een Advanced Master in Cultural Anthropology and Development Studies (CADES) om microfinanciering vanuit een meer sociaal en kritisch perspectief te bestuderen en deed daarbij een stage en thesis-onderzoek bij een microfinancieringsinstelling in Oeganda. Lore is een sociaal en open persoon die zich op haar gemak voelt bij het aangaan van uitdagingen en initiatief nemen. Ze werkt sinds 2019 als kredietconsulente voor Impulskrediet, de microkredieten van Hefboom.

Sarah Schelstraete

Sociale InnovatieFabriek
Sarah is directeur van de Sociale InnovatieFabriek. Ze is ervan overtuigd dat sociale innovatie de weg toont naar een warme maatschappij en een leefbare planeet. Met de Fabriek wil ze van sociale innovatie het nieuwe normaal maken. Ze doet sociaal innovatoren en ondernemers floreren, door hen te inspireren, versterken en verbinden. Dat kan via peer-learning in de community van innovatoren, via de juiste matches met experts, ondernemers of organisaties, en via trajecten zoals Start SOON. Voor haar komst bij de Fabriek was ze coördinator van de V.V.A., Vlaamse Vereniging Autisme.

Delphine Guiot

Sociale InnovatieFabriek
Delphine is procesmanager bij de Sociale InnovatieFabriek. Ze begeleidt sociaal ondernemers en innovatoren en verbindt hen met relevante experts en ervaringsdeskundigen uit het netwerk. Ze is een doorgewinterde business partner, coach en facilitator met meer dan 15 jaar ervaring bij Vlerick, Barco, UCB, Loyens & Loeff. Ze houdt ervan om mensen en organisaties uit te dagen en in beweging te brengen. Haar expertise zit in alles wat met HR management te maken heeft, change management, intrapreneurship, leiderschap, persoonlijke en team ontwikkeling.

Tomas De Groote

Sociale InnovatieFabriek
Tomas is de impact-expert van de Sociale InnovatieFabriek. Hij stond mee aan de wieg van Impact Wizard, een online tool waarmee organisaties hun maatschappelijke impact kunnen meten en monitoren. Als procesmanager begeleidt hij sociaal innovatoren en sociaal ondernemers. Hij beantwoordt met veel plezier allerlei vragen rond impact, financieringsmix en schaalscenario’s. Voor zijn start bij de Fabriek werkte hij als coördinator en beleidsmedewerker in het sociaal-cultureel werkveld.

Caroline Godts

Sociale InnovatieFabriek
Caroline begeleidt bij de Sociale InnovatieFabriek sociaal innovatoren en ondernemers, zowel 1-op-1, in een lerend netwerk, als in workshops en verdiepende trajecten. Ze werkt ook nauw samen met kennisinstellingen om onderzoek rond sociale innovatie mee aan te sturen. Haar expertise ligt onder andere bij impactgedreven businessmodellen, impactstrategieën, innovatie en Social Impact Bonds. Ze is gastspreker rond sociale innovatie en sociaal ondernemerschap voor diverse kennisinstellingen en middenveldorganisaties. Naast de Sociale InnovatieFabriek is ze ook doorbraakarchitect bij Tweeperenboom, waar ze organisaties begeleidt in complexe transitieprocessen. Voordien werkte Caroline bij een duurzaam bedrijvennetwerk Business & Society Belgium, de voorloper van The Shift.

Kathleen Melis

Sociale InnovatieFabriek Als procesmanager begeleidt Kathleen sociaal innovatoren en ondernemers. Ze legt hun uitdagingen bloot en verwijst hen door naar relevante contacten uit het brede netwerk van de Sociale InnovatieFabriek. In opdracht van Sport Vlaanderen organiseert Kathleen Social SportUp, een begeleidingstraject voor sociale innovatoren in de sportsector. Ze coördineerde ook een internationaal acceleratietraject voor klimaatondernemers uit Vlaanderen en Zuid-Afrika, met workshops rond scaling, impact, personal branding, financieringsmix, leiderschap …  Haar expertise gaat van stakeholderengagement, co-creatie en pitching over voeding en landbouw tot sport als middel voor maatschappelijke doelen. Voor haar komst bij de Fabriek werkte ze jarenlang voor Kunstencentrum Vooruit.

Helen Versluys

Möbius
Helen werkt als business consultant sustainability bij Möbius. Zij ondersteunt bedrijven en organisaties in de publieke sector bij de concrete en stapsgewijze implementatie van circulaire economiestrategieën: van slimmer afvalbeheer, over circulair productontwerp, tot de introductie van nieuwe bedrijfsmodellen op basis van delen of diensten in plaats van productverkoop. Ze is vertrouwd met de Lean Startup methode en met Design Thinking.

Mathias Fahy

Möbius
Mathias stond aan de wieg van het Möbius ‘circulaire economie en sustainability’ team, een multidisciplinaire groep van experten die werken rond de (implementatie van) duurzaamheid en circulaire economie binnen zowel industriële bedrijven als overheidsorganisaties en dienstenbedrijven. Mathias is sterk in het detecteren van innovaties, identificeren van de noden en barrières voor opschaling en het formuleren van de operationele acties noodzakelijk voor de uitrol. Dit doet hij graag via co-creatieve werksessies.

Ania Coen

Möbius
Ania is een enthousiaste teamspeler die samen met de klant tot het gewenste resultaat wil komen dat gedragen wordt door de gehele organisatie. Ze heeft  een passie voor circulaire economie en recycling. Als econome is ze steeds op zoek naar oplossingen die vanuit ecologisch én business perspectief kloppen.

Danielle Dewickere

Möbius
Danielle heeft dankzij haar opleiding als bedrijfspsychologe oog voor de sterktes van een individu en de dynamiek in groepen. Het motiveert haar om in projecten tot gedragen resultaten te komen. Danielle gelooft sterk dat een participatieve aanpak leidt tot de meest duurzame resultaten. Ze zet zich dagelijks in voor het integreren van circulaire economie principes en duurzaamheidsdenken binnen de projecten van Möbius.

Savina van Pottelsberghe

Möbius
Savina streeft steeds naar de beste oplossing en wil een meerwaarde kunnen bieden voor de klant. Dat is de drijfveer in haar werk. Savina werkte ondere andere rond circulaire economie in de meubelsector en rond innovatieve oplossingen voor het hergebruik van koffiegruis. Ze is sterk in facilitatie en heeft een scherpe analytische blik.

Extra expertise

Andere experten van onze organisaties waarop we een beroep kunnen doen om jou te ondersteunen met specifieke expertise zijn: 

Hefboom

Grieke Forceville: coaching van teams in het opnemen van collectief leiderschap, coaching van verandering en transitie, strategie en beleidsontwikkeling, ontwikkelen van innovatieve arbeidsorganisatie, kennis van en expertise in de sectoren eerstelijn zorg en welzijn en geestelijke gezondheidszorg.

Steven Van Wichelen: faciliteren van participatieve processen en transversale dialogen om het aanwezige potentieel naar boven te brengen in individuen, teams en organisaties. Ondersteunen van sociaal ondernemerschap door in te zetten op innovatie, strategiebepaling, procesbegeleiding en organisatorische transformatie. Kennis en expertise in domeinen welzijn, gezondheidszorg, werken en wonen.Möbius

Sofie De Coninck: Experte customer excellence, marktonderzoek, klanttevredenheidsbevraging, customer journey mapping, service design, implementatie van initiatieven ter bevorderingen van de klantentevredenheid.

Kim Oostvogels: Expert facilitatie- en veranderingstechnieken, opzetten van interventie(s) & workshops voor grote groepen (van +20 – 200 deelnemers), organiseren van online facilitatie, conflicthantering, persoonlijke coaching, teamwerking.

Mathieu Dierick: Expert data-analyse en -visualisatie Dashboarding, data-analyse voor gevorderden (R, Python), opzetten van data-structuren, artificiële intelligentie.


Start SOON is een project van

In opdracht van het Departement Werk en Sociale Economie.